Jacaranda

Gọi Em Mùa Xuân
 
Em đi theo gió xuân nào ?
Trăng nghiêng cành lá xuyên vào song thưa
Hoa ngoài sân thắm đong đưa
Lối khuya trăng chiếu có vừa  ... cho em ?
 
Bước về, chầm chậm, êm êm ...
Mùi hương dạ lý tỏa đêm ...thì thầm
Em về chiu chắt thanh âm
Tròn khung nhạc tím, tay cầm tay thương ...
 
Về nghe em, tình mãi vương
Ta đưa nhau đến cuối đường ...xuân mơ

 
 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 20 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Gọi Em Mùa Xuân"