jacaranda

Thu ...Tình Cờ  
Từ sương trắng, tẩm bờ vai xanh mộng
Tóc thon thon từng sợi lộng thu vàng
Bởi tình cờ hay cố ý về ngang
Mà trong lá phấn hương màu năm cũ


 Hãy làm mây đưa em vào giấc ngủ
Cuộc tình thu xao xác phủ hương rừng
Xiêm lụa nào bỏ thân thể rưng rưng
Quên cay đắng trầm luân vào giấc lạ


Hãy uống hết tấm thân em ...đày đọa
Như rượu cay, như một đóa sim buồn
Cạn linh hồn từ những dấu môi hôn
Vào địa ngục xót xa cùng bóng tối


Thu bỡ ngỡ, lá rơi vàng ...tóc rối
  Khóc một lần cho đá sỏi mềm chân
 Lệ tuôn dài trên lụa tím bâng khuâng
 Năm ngón mỏi, cố ghi dòng ...thơ cuốiOct 25 2015


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Thu ...Tình Cờ"