Jacaranda

Cuối Đường Tình Thu


 


Thu xưa hoa cúc nở vàng
Thu nay hoa cũng, vẫn vàng đấy thôi ...   
 
Mùa chẳng khác, sao đời cứ đổi ?
Tuổi miên sầu, trăm mối lo toan
Làm sao cũng chẳng vuông tròn ?
Thời gian trôi mãi, đâu còn như xưa ?

Ta rãi lá, tiễn đưa lần cuối
Khóc cho người, thương buổi phân ly
Mai này ai tiễn ta đi ?
Đường thu gió lộng níu ghì bước hoang ...  

Người ngủ nhé, bên ngàn lá đổ
Ta ngồi đây, thống khổ...đoạn trường
Đa sầu nên phải tình vương
Bài thơ nhỏ lệ cuối đường...tiễn đưa .Jacaranda

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Cuối Đường Tình Thu"