Yên Dạ Thảo

Một Sáng Đông Buồn 


Tháng mười hai mit mù hoa tuyết trắng
Đường phố buồn thiếu vắng nắng bình minh
Gió đông đưa sương lạnh mùa Giáng Sinh
Buốt hồn thơ buốt tơ lòng cô lữ

Sáng mù sương miệt mài tìm con chữ
Ghép thành thơ viễn xứ gởi người thương
Những dấu yêu mùa cũ lòng vấn vương
Nay viết lại trang tình thi kỷ niệm!

Yên Dạ Thảo

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Một Sáng Đông Buồn"