jacaranda

Nửa Đêm Chờ Sáng ...Sầu anh chợt chẻ đôi dòng nhớ
Nửa bên nầy, đã vỡ lên "Thơ"
Nửa kia chắc cũng thẩn thờ
Xuôi con nước lạ ... hỏi bờ bến đâu ?


Từng tha thiết, đậm nâu trên Lá
Thu hay lòng đang thả buồn rơi ?
"Yêu thương" xin hãy bên đời
Cho Em điểm tựa bằng lời thơ Anh ...


Tà dương đổ qua mành Lá Trúc
Vạc kêu sương từng lúc thê lương
Ơi! con Tim nhỏ tình vương
Đợi người trong mộng về thương đêm nầy


Trong thinh vắng ngón gầy lên phím
Tiếng dương cầm như điểm sầu loang
Đêm rơi lên mộng bàng hoàng
Hỏi Người xa nhớ đến Nàng nhiều không ?


Thanh âm lắng theo lòng trìu mến
Chợt để hồn mơ bến chiều Xuân
Người xa ... chắc cũng bâng khuâng
Để rơi ý tưởng lên vần tương tư !
 

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nửa Đêm Chờ Sáng ..."