jacaranda

Ta vẫn là ta


Xin một phút, quay về nơi quá khứ
Nhặt Mùa Xuân, những thứ đã bỏ rơi
Gom ưu tư ... Em kết nó thành lời
Trân trọng viết, thành bài thơ bất diệt


Em xóa hết, u buồn trong Mắt biếc
Giữ lại Tim, ngàn tha thiết mà thôi
Để một lần... quên cảm xúc chơi vơi
Quên Người đến và đi như làn Gió ...


Người đã xưa, nhưng lời như mới ngỏ
Cuộc trần duyên, Em ngỡ dứt lâu rồi
Bỗng dịu dàng... quên, nhớ tựa làn Môi
Khơi trong bóng mù xa làn tro bụi


Ta vẫn là Ta, sực mùi trần thế
Miệng nói vô thường, dâu bể là không
Nhưng mỗi đêm, vẫn đếm vết thương lòng
Nghe Phật học ... mà tâm tư giông bãojacaranda

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ta vẫn là ta"