Yên Dạ Thảo

Đón Trăng 


Mai sau anh có bắt cầu
Xin đừng nối nhịp hai đầu “sông tương”
“Sông thương” không chứa lệ buồn
Nhờ anh bắt hộ nối thông hai làng

Qua rồi tháng hạ nắng chan
Sáng mưa, trưa lắng, chiều tàn gió hiu
Trăng thu một bóng diễm kiều
Nhờ anh hái hộ để thêu mộng lành

Tơ tằm chỉ sợi mỏng manh
Khéo tay em dệt mộng xanh tình hồng
Nhờ anh làm chiếc đèn lồng
Trung thu sắp đến ta cùng đón trăng

Mùa thương trăng tỏa ánh vàng
Viết lời trên lá đôi hàng tặng em
 

Được bạn: NguyenDo đưa lên
vào ngày: 29 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Đón Trăng"