Yên Dạ Thảo

Tiễn Xuân
 
Xuân này vui lệ long lanh
Không như xuân trước buông mành đợi mong
Không son má phấn môi hồng
Không ai đối nhẩm rượu nồng cùng em
 
Anh về mang nắng qua thềm
Mang mây êm ả trải mềm gót chân
Mang về gió ấm mùa xuân
Sưởi hồn cô quạnh vơi dần nhớ nhung
 
Anh về chim hót vui mừng
Cây mai trước ngõ không ngừng trổ hoa
Bao ngày cung hỉ lặng qua
Tiễn xuân nặng hạt mưa sa ngoài trời
 
Tiễn anh… hoa lá buồn rơi
Bên song chiếc bóng đầy vơi giọt sầu!
 

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 14 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Xuân"