Jacaranda

"Nhớ Người"

 
Nếu đã nhớ, xin mong nhiều hơn nữa
Nếu đã chờ ... xin như lửa thiêu Tim
Đừng như xưa cứ im lìm
Để đôi Bướm lạc ... không tìm được nhau
Sao phải nén, để ngọt ngào ... xa xót
Cứa vào Tim, khóc bèo bọt thân anh
Đêm đêm ôm giấc chẳng lành
Ru muôn tan vỡ ... ai đành lòng ai ?
Bao đêm trắng, nhìn khói bay ... Mây tỏa
Giọt men nồng, đâu làm thỏa si mê
Sao không tìm lại... lối về
Bên ai nối lại hẹn thề trăm năm ?
Em vương kiếp, thăng trầm từ khi "Gió"
Trêu ghẹo Mây, trao lời ngỏ mông lung
Đành thôi ... làm bạn muôn trùng
Đêm nghe khúc nhạc tình chung "nhớ người"
jacaranda

Được bạn: vdn 2.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ ""Nhớ Người""