Yên Dạ Thảo

Thơ Của Anh

 
Vườn anh trải lối ngàn thơ hoa
Thi tự nhẹ nhàng tình thiết tha
Sưởi ấm tim lòng người viễn xứ
Miên trường cô quạnh lệ buồn sa
Thơ anh tựa suối ngọt hòai mơ
Những giấc mơ đời không xác xơ
Tắm mát hồn trăng sầu lẻ bóng
Canh thâu thương nhớ dệt mong chờ
Thơ anh chan chứa mảnh tình quê
Kỷ niệm xa xưa gợi nhớ về
Trăng gió mây ngàn miền nắng ấm
Có dòng sông Cửu dài lê thê
Yên Dạ Thảo

Được bạn: vdn 4.6.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ Của Anh"