jacaranda

Hoài Cảm ...


 

Thơ hoài cảm, ngân trong đêm vắng
Tiếng ơ ầu, nghe đắng lòng xa
Đàn anh vọng giữa canh tà
Tim em thắt lại, châu hòa đêm đenBuồn như thể, ngọn đèn sắp tắt
Ngữ thi buông, héo hắt bờ mi
Một ngày đời cạn nghĩ suy
Thân em đất sẽ, níu ghì thiên thuAnh hãy hát, để ru em nhé
Đất lạnh buồn, lặng lẽ ... mồ hoang
Đêm nay dưới ánh Trăng tàn
Có anh ve vuốt bên ngàn Lá khôSầu em gửi, hư vô anh nhận
Ôm vào lòng , vương vấn thâu đêm
Mơ Trăng ... sao chẳng êm đềm ?
Thơ anh ẩn chứa nỗi niềm tang thương


 


 

Được bạn: HB 09.05.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoài Cảm ..."