jacaranda

Mộ Thức ...


 

 

Anh không phải Thiên Thần
Nên nâng ly bội phản
Em không là Thánh Nữ
Nên da thịt úa hoen


Ai bảo em không thẹn ?
Nhưng lửa bạc thiêu hồn
Làm Ma Xuân chưa tận
Xác ẩn dưới mồ chôn ...


Anh rót tràn "hư ảo"
Em uống "vận" mê hồn
"Thơ" chẳng là gì ráo
Sao con chữ bon chen ?


Hờn giận trong hơi men
Em bật mồ sương đọng
Anh như người quá chén
Gào lên giữa mênh mông


Đêm ... thu mình lẳng lặng
Xác dưới mộ đóng băng


 


 

Được bạn: HB 13.04.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộ Thức ..."