jacaranda

Anh ! Người Tình Chốn Ảo


 


Đêm có dài … như những nỗi buồn (*) em ?
Hay khắc khoải như sầu anh năm tháng ?
Thôi xin cứ như Mây trời bãng lãng
Rơi dịu dàng … tưới đồng lúa thêm xanhThân Lục Bình … trôi nổi suốt năm canh
Sao có thể yên giấc lành … bên mộng
Con Tim em thật không còn chỗ trống
Chẳng vì yêu … chỉ chen chút niềm đauHỏi anh rằng ! Anh đã đến từ đâu ?
Làm Thiên sứ … gánh niềm sầu em tặng
Mỗi đêm về, đôi vai vươn cánh trắng
Tiếng ru hời sâu lắng một trời mơ …Anh chính là … người tình ảo trong thơ ?
Đem tiếng nhạc , mờ niềm đau năm tháng
Có anh rồi màn đêm thôi hờn oán
Giấc phiêu bồng thi vị ướt hồn hoang“Nhật ký lòng” đêm nay chỉ còn trang
Ghi lại dấu … tình nào … ta với ảo


 


 

Được bạn: HB 13.04.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh ! Người Tình Chốn Ảo"