Yên Dạ Thảo

Nếu

Nếu anh đừng bước qua thềm
Thì em nào phải vén rèm nhìn ra
Nếu anh đừng hỏi số nhà
Em không mở cửa … bước ra hỏi chào
............
Nếu anh đừng ngỏ tình trao
Thì em không vướng ưu sầu lệ tuôn
Nếu tình ta mãi vuông tròn
Thu không vàng úa lá không lìa cành
 
Nếu tình đẹp tựa trăng thanh
Em đâu thao thức thâu canh dỗi hờn
Nụ cười không phải héo hon
Cô miên thổn thức như cơn mưa buồn
 
Em nay lỡ trót tình vương
Như hoa trinh nữ lá luôn khép sầu
 
Yên Dạ Thảo
Mùa Thu 2009

Được bạn: vdn 27.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu"