Yên Dạ Thảo

Nếu Có Một Ngày…

Nếu có một ngày nắng biếng lên
Em như cỏ úa buồn không tên
Như làn mây trắng trôi lặng lẽ
Nhớ gió xuân hồng thổi dịu êm
Nếu có một ngày vắng tiếng anh
Em như chim biếng hót trên cành
Như hoa phượng vĩ trưa hè nắng
Nhớ tiếng ve vang khúc nhạc xanh
Nếu có một ngày anh biếng thơ
Anh thôi dệt mộng cùng chung mơ
Em như trănng khuyết buồn heo hắt
Nhớ thoáng tình thu dệt đợi chờ
Nếu có một ngày vắng bóng nhau
Em như Chức Nữ khóc tình Ngâu
Tim như trăm mảnh thiên hà vỡ
Tan tác thâu canh gối mộng sầu 
Yên Dạ Thảo

Được bạn: vdn 27.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu Có Một Ngày…"