Jacaranda

Nhớ ... Thương


Nhớ lá Thu vàng thương bóng Câu
Rưng rưng Mắt ngọc nét mi sầu
Hồn em gửi cả vào Mây nước
Hỏi cánh Chim trời ... nay về đâu ?


Thương lắm ngày xưa nhớ bóng chờ
Sợ em về muộn bước bơ vơ
Trăng non chưa đủ soi màn tối
Anh giả khờ theo ... một bóng thơ


Nhớ lắm người ơi khi Gió đông
Đem Mây giăng kín Mặt Trời Hồng
Mưa sầu lấp ngõ ... đời tan biến
Ta mất nhau tình chợt hư không


Bây giờ ngồi tiếc nhớ thương thôi
Hai phương vĩ tuyến cách ngăn rồi
Chí trai tung cánh Chim ngàn hướng
Còn đây dĩ vãng ...chẳng thành đôi


jacaranda

Được bạn: vdn 28.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ ... Thương"