Yên Dạ Thảo

Tiễn Thu

Sớm mai ra quét lá
Cây đọng giọt sương rơi
Thương thu vàng héo úa
Chạnh thoáng chút bồi hồi
 
Chiều dạo trong vườn vắng
Trên thảm lá thu phong
Bên hồ đong đầy lệ
Buồn nhẹ rơi vào lòng
 
Hoàng hôn sương mờ lối
Mây giăng phủ tím buồn
Rừng thu cây trụi lá
Xót xa mắt lệ tuôn
 
Đêm về trăng thổn thức
Không soi bóng hồ gương
Tiễn thu tình xa vắng
Lặng ôm mối sầu tương
 
Yên Dạ Thảo
07.11.2010

Được bạn: vdn 8.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Thu"