Yên Dạ Thảo

Trăng Khóc Hay Ta Khóc ?

Trăng ơi, tâm sự cùng trăng nhé!
Ta sợ tình tơ sẽ đứt ngang
Và sợ thu đi trong lặng lẽ
Sợ đêm hiu quạnh lúc trăng tàn
Ta nhớ chàng như rừng nhớ lá
Như thuyền nhớ bến nhớ dòng sông
Như hoa nhớ bướm trong vườn nhỏ
Như phượng nhớ ve nắng hạ hồng
Đêm nay trăng khóc hay ta khóc?
Mưa lệ mãi rơi suốt canh trường
Giọt nhớ giọt thương còn đọng lại
Lá vàng sầu úa rụng sau vườn

Yên Dạ Thảo

Được bạn: vdn 26.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng Khóc Hay Ta Khóc ?"