Yên Dạ Thảo

Hoa Mơ Cánh Mỏng


“Anh về giữa cõi thiên hà vỡ
Nắng cháy thiêu tan giấc mộng ngà”*

Em đến cuối bên bờ tuyệt vọng
Trái tim buồn má đẩm châu sa


Là nắng ấm, anh trời cõi Bắc
Là mưa, em mãi vướng u buồn
Hoàng hôn tắt nắng đêm cô quạnh
Tấc dạ sầu ôm mối tơ vương


Em, đóa hoa u hoài cánh mỏng
Cõi lòng mang mác rủ đêm trăng
Anh là trăng sáng đêm hiu quạnh
Trăng cảm buồn, hoa cũng lụy tàn


Anh biết hôn, em mơ nhiều lắm!
Mơ trời mãi được nắng không mưa
Mơ hoa sẽ mãi luôn tươi nở
Để giọt sầu đêm tối nhẹ thưa


Em mơ có một vì sao rụng
Ao ước đời không cảnh biệt ly
Để tối về anh không gởi gió
Lời yêu thương của người tình siYên Dạ Thảo

11.09.2010
_________________________________________
* Trích thơ “Mùa Thu Chưa Biết Sợ” của thi sĩ Nhược Thu

Được bạn: vdn 18.9.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa Mơ Cánh Mỏng"