Yên Dạ Thảo

Ừ Thôi Nhé!

Ừ thôi nhé! Không gọi anh bằng chú
Để thơ buồn, sẽ lụy trái tim em
Lúc về đêm không giấc ngủ êm đềm
Không mộng đẹp vì dạ sầu khắc khoải
 
Ừ thôi nhé! thời gian khoan bật khóc
Tiếng thơ buồn đã lắng đọng đêm qua
Hồn thơ kia thêm tha thướt mượt mà
Lời yêu thương sẽ trãi dài trên lối
 
Ừ thôi nhé! Mình không còn khoảng cách
Dù xa xôi nhưng lòng cảm thật gần
Bởi vì anh đã xoay ngược thời gian
Để hồn em không sầu như lá úa
 
Yên Dạ Thảo
05.09.2010

Được bạn: vdn 6.9.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ừ Thôi Nhé!"