jacaranda

Tình Rơi... 
 
Tình rơi theo giọt đêm về
Ngã nghiêng chao động lời thề đá xưa
Tóc buồn rũ dưới trời mưa
Hồn em nức nở ... như vừa cách xaCố hương cách mấy dặm nhà ?
Hay ngàn thiên lý em qua hôm nào ?
Giọt buồn từ giấc chiêm bao
Đẫm vào thực tại ... lao xao cuộc đờiTình rơi ... thì cứ để rơi
Sợ khi xiết chặc ... cả đời sẽ xa
Mong buồn kia hãy chóng qua
Cho em sống lại thiết tha hôm nào ...


 

 

Được bạn: HB 03.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Rơi..."