jacaranda

Nhưng Đôi Lúc ...

Có những chuyện không thể nào níu kéo
Thôi thì quên ta khép nẻo dại khờ
Phủ lên tình xưa ấy một chút thơ
Quẳng đôi gánh đã oằn từ lâu lắm
Đừng để lòng như chiếc ghe chở khẳm
Bão giông đời làm chìm đắm tang thương
Biết rằng người luôn trăn trở tình vương
Nhưng đôi lúc ... em ơi nên xem nhẹ
Đây lời ta vang bên em khe khẽ
Ru muộn phiền trăm lối rẽ mông mênh
Tình lỡ sầu ...năm tháng gió gọi tên
Mây than khóc ... sông bôn ba tìm kiếm

Lỡ hết rồi ... nụ hoa thôi cười mĩm
Dòng nhạc xưa theo cung phím ngân sầu
Đừng để thuyền chẳng biết trôi về đâu
Hãy định hướng ... thuyền yêu ... hoa sóng nở

 

jacaranda

Được bạn: vdn 26.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhưng Đôi Lúc ..."