jacaranda

... Nhưng Tình Đã Gửi 


Dù tình đó ... với người đã cũ
Nhưng trong tôi còn đủ mặn nồng
Bao năm con sáo sang sông
Bấy nhiêu nỗi nhớ nặng lòng riêng mang

Sông tương vẫn ...lững lờ năm tháng
Thả buồn tôi lãng đãng trôi theo
Đời tôi đâu khác bọt bèo
Giữa hoàng hôn tím ai treo nỗi sầu ?

Cứ lặng thầm ... lệ đêm che giấu
Trách làm gì ... người thấu lòng tôi ?
Biết rằng đã cách ngăn đôi
Nhưng tình đã gửi ... nên tôi ...thương hoài


 

Được bạn: HB 26.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "... Nhưng Tình Đã Gửi"