jacaranda

Vẫn Là Thân Lữ Khách 


Ta cố nén ... niềm thương và nỗi nhớ
Tìm vào thơ, để có cớ nguôi ngoay
Đi vào mơ để đắm chút hồn say
Trầm mình giữa hương yêu dù hư ảo

Còn hơn là ... phố khuya chân lảo đảo
Mắt dõi tìm, mà tim bảo rằng không
Biết làm sao để ta khỏi dối lòng
Rằng nỗi nhớ vẫn còn đây quay quắt

Thu rồi qua ... Đông rồi về lay lắt
Nắng ngủ vùi, bên sắc trắng mông mênh
Đời có gì ngoài hai chữ "buồn tênh" ?
Khi lữ khách ... vẫn là thân lữ khách


 

Được bạn: HB 26.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vẫn Là Thân Lữ Khách"