jacaranda

Tình Anh Chốn Nao ...


Tôi hỏi tình anh ... đang chốn nao ?
Để cho thương nhớ nhạt má đào
Trăm năm duyên lỡ tình chẳng vẹn
Nhìn lá thu vàng ... dạ xuyến xao

Chốn ảo thật hư ... anh ẩn mờ
Chỉ vài nét bút dạo đường thơ
Quấy tâm tư rối ... hồn nghiêng ngã
Anh lại ra đi như sương mờ

Có phải tình anh ... vẫn nơi đây ?
Tôi nghe thơm ngát tiếng yêu đầy
Hay vì cơn mộng chưa kịp tỉnh
Mà hồn ngây ngất ... tiếng thơ say

Chấp nhận tình sầu như lá rơi
Tôi cô đơn lắm giữa cuộc đời
Kẹo thơm xa tít trong tầm với
Quay lưng vì chẳng muốn lệ rơi ...


Được bạn: HB 06.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Anh Chốn Nao ..."