jacaranda

Ba Mươi Mấy Năm...

Ba mươi mấy năm thân làm lữ khách

Cuộc vui buồn nào hồn rách tả tơi

Đã qua lâu mà sao vẫn nghẹn lời

Từng tiếng nấc trong đêm khuya vọng lại

 

Ba mươi mấy năm mà như nhấp nháy

Người xưa đâu sau đám cháy rụi tàn?

Tìm nhặt xương trên đồng vắng tang hoang

Mẹ tôi đó đi tìm con khắp chốn

 

Ba mươi mấy năm có qua khốn đốn?

Tìm lại người xưa nơi chốn nào đây?

Mắt đương xuân phút chốc bỗng héo gầy

Chị tôi đó nay trở thành hỏa phụ

 

Ngày xưa ơi ! con tim không nơi trú

Lữ khách buồn hồn ngủ chốn rừng sâu

Chỉ lũ chim cùng san sẻ đời sầu

Nhìn ta mất cả ngày xưa thân ái...

 

 

jacaranda

Được bạn: vdn 24.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ba Mươi Mấy Năm..."