Nhạc Sĩ:
Ngọc Sơn
Trình Bày:
Mạnh Đình
Lòng Mẹ 2

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

Con đi cách biệt phương trời
Biết có ngày nao con trở lại
Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng
Mòn mỏi trông con đế bao giờ

 

Lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương ai.
Gió đưa man mác gợi những u sầu.
Ngày xưa nghe lá thu rơi.
Chiều nay ra đứng nơi đây.
Gió lạnh chiều mang sầu nhớ

 

Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi
Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mẹ hay âu yếm bên con,
Mẹ bảo mẹ thương con nhiều

Thu rơi nhìn lá rơi hoài
Thương con mẹ trông con về
Chờ mong con thi ngày tháng
Lòng nầy lo âu sầu nhớ

Bao lá thu rơi mà con chưa về
Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương con
Có nghe trong mắt lệ thắm tuông trào
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mà nay con đã đi xa
Mẹ già chờ mong con về

 

 

 

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 21 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Lòng Mẹ 2"