Nhạc Sĩ:
Hoàng Phúc Thắng
Trình Bày:
Thùy Dung
Đêm mùa đông hà nội

Tân Nhạc - Nhạc xuân
I/. [Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
Hà nội ơi, đêm mùa đông Hà nội ơi!
Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm và mùa đông ấy
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà nội ơi, đêm mùa đông Hà nội ơi!
II/. (Ơi đêm mùa đông Hà nội thức trong mơ
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà nội buông hơi thở
Ơi đêm mùa đông Hà nội thức trong mơ)]
Repeat [I]
................
Repeat (II)

Nguồn: Bùi Thanh Huyền
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đêm mùa đông hà nội"