Nhạc Sĩ:
Trần Tiến
Trình Bày:
Ngọc Bích
Mùa Xuân Gọi

Tân Nhạc - Nhạc xuân

Mùa Xuân nói với em điều gì?
Mà sao mắt em vui thế?
Tình yêu nói với em câu gì?
Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
Mẹ ơi sáng nay Xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
Mẹ mong đứa con xa nhà,
Rồi mùa Xuân anh ấy sẽ về.
* Mùa Xuân hát trên cánh đồng,
Gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa Xuân hát trong nắng vàng,
Gọi trời cao gió xôn xao
Mùa Xuân hát trên mỗi người,
Gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa Xuân hát trong tiếng cười,
Gọi tình yêu mãi ban đầu
(Hát lại từ đầu, *)
Gọi tình yêu mãi ban đầu
Gọi tình yêu mãi ban đầu

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 27 tháng 1 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Mùa Xuân Gọi"