Nhạc Sĩ:
Từ Công Phụng
Trình Bày:
Thu Minh
Giáng Sinh Xanh

Tân Nhạc - Nhạc Giáng Sinh


Ðêm rất xanh
Một mùa đông ngàn năm chẳng quên
Một mùa đông tình lên chứa chan
Là mùa đông Chúa Giáng Sinh
Ðêm rất xanh
Từ hang đá lừa chiên tối tăm
Mùa đông ấy sáng lên rực rỡ
Tiếng reo mừng khúc ân tình    

ĐK:
Kia muôn ánh sao
Cùng muôn trái tim
Hòa tiếng hát mừng
Mùa đông mới
Mừng đêm rất xanh
Mừng chúa Giáng Sinh
Mừng tiết cao đất trời

Ðêm rất xanh
Bài tình ca ngàn năm vẫn xanh
Cùng lời ru gửi muôn trái tim
Mừng ngày vui Chúa Giáng Sinh
Ðêm rất xanh
Bài tình ca mùa đông thiết tha
Làm tan vỡ trái tim lạnh giá
Mãi ngủ vùi tháng năm dài

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Giáng Sinh Xanh"