Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Thu Hiền
Những Cô Gái Người Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tân Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 14 tháng 11 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Những Cô Gái Người Đồng Bằng Sông Cửu Long"