Nguyễn Chu Nhạc

Giờ thì đông đã về rồi


Giờ thì đông đã về rồi
gió bấc xoa dịu cả tôi với mùa
cam còn chút chút vị chua,
hồng thì chín nẫu, ai mua cho nào,

Cải ngồng trong gió lao xao
vàng mê mải giấc chiêm bao ban ngày
rét vừa rượu ngấm đủ say
kệ thị phi chuyện đông tây cuộc đời,

Nhân tình đầy dễ cho cơi
thế thái thì sẻ cho vơi nỗi niềm,
văn chương trời đất cho thêm
để người an ủi cho mềm lòng nhau,

Đời là một cuộc bể dâu
mùa đi mùa đến nên màu nhân gian...Nguyễn Chu Nhạc

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 11 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Giờ thì đông đã về rồi"