Nguyễn Chu Nhạc

Mưa xuân bay lất phất


Mưa xuân bay lất phất
ai ngờ ướt đẫm đêm,
cây lạnh nên trở giấc
khẽ nứt chồi thật êm,

Sáng ra trời chưa rạng
ngủ nướng mà làm chi,
dậy pha ấm trà sớm
lắng nghe mùa thầm thì,

Ta lẫn vào mưa bụi,
lâm thâm ướt tóc rồi,
thây kệ, xuân đang đến,
chút lộc trời đấy thôi... 


Nguyễn Chu Nhạc

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Mưa xuân bay lất phất"