Nguyễn Chu Nhạc

Mưa Xuân Ngẩu HứngTháng chạp lắc rắc mưa xuân,
xui người già cỗi nghĩ gần nghĩ xa,
người xưa, ai nhớ đến ta,
vườn quê cuối vụ thì là trổ bông ?


Em thì từ độ lấy chồng,
con đàn cháu đống, nên ông nên bà,
dọn ra phố ở thành xa
cuối năm giỗ chạp thăm nhà, vậy thôi,


Buâng khuâng, đâu lẽ, riêng tôi,
mưa xuân cho biếc lộc chồi nhân gian,
êm êm, lắc rắc, miên man,
cỗi lòng những tưởng xuân đang trở về,..

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mưa Xuân Ngẩu Hứng"