Nguyễn Chu Nhạc

Lại đến mùa hoa cải.


Lại đến mùa hoa cải.
xui ta nhớ vườn xưa.
gió đầu mùa chớm lạnh,
hoa cải vàng đung đưa.
 
Mẹ dành ra vài luống
làm giống đề mùa sau,
và rồi màu hoa ấy
nên biểu tượng bền lâu,
 
Mẹ đi, vườn vẫn đó.
ta nhớ màu cải vàng,
còn em thì hớn hở,
đón mùa hoa cải sang,...
Cuối thu 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lại đến mùa hoa cải."