Lãng Thi

Việt Nam Cẩm Tú
Mặt trời nhô sắc hồng loang gốc phố
Ánh trăng cười ngạo nghễ giữa hư trung
Diễm lệ kiêu sa, hạo khí ngút ngàn
Ai trao gởi... nghe chùng chình... non nước!

Nhớ tổ tiên những thư hùng đi trước
Kiến tạo quê hương, phát triển dung hòa
Anh với em cùng trời đất giao thoa
Cảm gì?  Làm chi?  Chính mình định vị!

Chuyện sử xanh, chuyện kể rằng Hồng Thị
Bốn ngàn năm vì nhân thế an bang
Lấy nghĩa nhân vạch trời đất lập đàn
Văn Lang quốc phương Nam này một cõi!

Vị nhân sinh, sinh tồn không mệt mỏi
Vị con người thăng hóa tỏ hùng tâm
Nghịch cảnh bất ưu, nô lệ bất hàng
Nâng nhân cách, sống kiếp người hiển hách

Bước vào đời an nhiên cùng thử thách
Cảm tài hoa xây đắp một tài hoa
Sống ung dung trân quý sự ôn hòa
Ôi!  Bàng bạc... ánh trăng rằm diệu ấm

Anh và em nhìn thế thời suy ngẫm
Đêm tối càng dài càng quý vầng dương
Ta phải chung tay tô vẽ sắc hồng
Cho quê hương mình!  Việt Nam cẩm tú!!

lãngthi
hạuydi
01dl2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Việt Nam Cẩm Tú"