Vivi

Bóng mờ

Mẹ quê gánh nặng trữ tình ao sâu
Lúa vàng, ngô sắn, vườn dâu
Nắng mưa, sương gió, đêm thâu hoa cười
Thuở làm mẹ, tuổi đôi mươi
Bàn tay gối trọn tình người chứa chan
Không danh lợi, chẳng oán than
Răng long má cóp, cháu ngoan ấm tình
Đường về núi chắn phồn vinh
Tình quê muối lạt, cung đình không tha
Đói rau mắt trẻ lệ oà
Ướt manh áo vá, cháu bà cùng đong !
Vivi

Được bạn: vdn 11.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bóng mờ"