LIÊN MINH THÚ CƯNG

Đạo diễn: Reinhard Klooss
Diễn Viên Chính: Felix Auer , Natalie Dormer , Patrick Roche

Một nhóm liên minh thú cưng được thành lập để đánh bại sự thống trị của loài robot đang bành trướng dần.

 


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Phim "LIÊN MINH THÚ CƯNG"