Nguyễn Hiền Nhân

Miền Đất yêu ThươngEm chịu về Cần Đước với anh không?
Ngả Gò Đen thẳng đường qua Rạch Kiến
Chợ Trạm Tân Lân lúa chín ngát đồng
Đâu còn thuở vớt từng bông điên điển

Mùa mưa xuống chúng mình cùng chèo thuyền
Ra vàm lớn lưới rất nhiều tôm cá
Hoặc họp bạn bè hát đối giao duyên
Đong đưa nhịp võng thưởng trăng êm ả

Hòa nhập thiên nhiên hợp xướng tình ca
Bắt ngôi sao đất đom đóm lập lòe
Vui thú nhà quê đơn giản hiền hòa
Cảm nhận thân thương muôn màu muôn vẻ

Xuống Long Hựu Đông cách biệt bến xe
Di tích quốc gia nhà cổ trăm cột
Dâu bể trăm năm gổ xưa vẫn tốt
Bái phục tiền nhân tuyệt xão tay nghề.

Con kênh nước mặn bờ giậu lũy tre
Níu chân hai đứa tình người tình đất
Giống như anh gốc nông dân chân chất
Sống ở nơi nào cũng giữ hồn quê

Nguyễn Hiền Nhân

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Miền Đất yêu Thương"