Nhạc Sĩ:
Ngoại Quốc
Trình Bày:
Sơn Tuyền
Mãi mãi yêu anh

Tân Nhạc - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Mãi mãi yêu anh"