Nhạc Sĩ:
Dân Ca
Trình Bày:
Phạm Đức Thành
Ru Con

Hòa tấu - Đấng Sinh Thành


1. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!
2. Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm
Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha
Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi
Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!
--------------------------------------------------
Lullaby
Southern folk song
1. Mother was singing a lullaby to the child as autum winds blew outside
She would stay awake the whole night thinking of her husband
and singing a lullaby to her child
2. Then the spring winds came back with the returning of the father
The child would hold his hand
The father would say he missed his child so much
Please stop crying, baby...
The mother kept telling her child

Nguồn: Barbiegirl
Người đăng: ms
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ru Con"