Nhạc Sĩ:
Đỗ Quang
Trình Bày:
Ngọc Châu, Bằng Kiều
Nhớ Cha

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

heart

Một ngày mưa bão quay về...

Một ngày mưa bão quay về
Cha biến thành hoa bay khỏi nhân gian
Một ngày tôi khóc không nguôi
Không nguôi sầu vương tôi nhớ cha tôi
Người đã đi thật xa
Hoa héo khi tàn xuân
Màu mắt đen ngày xưa tôi không bao giờ thấy nữa
Đừng tiếc thương mà chi ốm mối sầu làm gì
Vì tiếc thương tình yêu ta không nên ngồi khóc mãi

Tình yêu tôi khắc sâu công ơn cha mãi luôn dấu yêu
Và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui
Tôi nhớ tình cha………

Biết đến bao giờ tôi thấy non cao
Biết đến bao giờ tôi thấy sông sâu
Cho tôi dại khờ như cánh chim thơ
Hơ ơơ……….!!!!!
Nước mắt không làm tôi lớn khôn hơn
Cố gắng thăng trầm con mến thương nhau
Cho tôi lại ngày trên cánh tay cha……..

Người đã đi thật xa
Hoa héo khi tàn xuân
Màu mắt đen ngày xưa tôi không bao giờ thấy nữa
Đừng tiếc thuơng mà chi ốm mối sầu làm gì
Vì tiếc thương tình yêu ta không nên ngồi khóc mãi

Tình yêu tôi khắc sâu công ơn cha mãi luôn dấu yêu
Và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui
Tôi nhớ tình cha………

Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nhớ Cha"