Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Huỳnh Lợi
Hoàng Sa - Trường Sa

Tân Nhạc - Hùng ca
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Hoàng Sa - Trường Sa"