Nhạc Sĩ:
Xuân Oánh
Trình Bày:
Cao Minh
Quê Hương anh bộ đội

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Quê Hương anh bộ đội"