Nhạc Sĩ:
Văn Cao
Trình Bày:
Hồng Nhung
Thu Cô Liêu

Tân Nhạc - Quê Hương
Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều ta yêu thu, yêu mùa thu.
Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi.
Một mùa thi, một mùa thi.
Lá xanh rơi rụng buồn chi lá vàng.
Trăng ấm lạnh non
Sương ướt lá đa tình nghe gió biết thu sang.
Hồn theo cánh gió lướt bay tìm em.
Một chiều êm, một chiều êm.

Nguồn: Trang
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Thu Cô Liêu"