Nhạc Sĩ:
Trần Long Ẩn
Trình Bày:
Thu Hiền
Mừng Tuổi Mẹ

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày con xa Mẹ càng gần.
Rồi một chiều kia, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua trần gian.
Ôi Mẹ của con!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày con xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, con vẫn phải tin,
Con vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ.
Nói: Mẹ già như chuối chín cây,
Chẳng bao lâu nữa mẹ đây chẳng còn.

Nguồn: VG
Lời nhạc: Mercury
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Mừng Tuổi Mẹ"