Nhạc Sĩ:
Bắc Sơn
Trình Bày:
Bích Tuyền
Ngủ bên chân mẹ

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
Thơ Lời: Kiên Giang
Bởi vì chân nơi đó ... ơ ... ơ ... ơ
Từng nhịp đong đưa ... nhịp nối tiếng võng buồn.
Mẹ ơ .. ầu ơ ... ơ ầu ... ầu ơ ...
Con nước ròng thế kỷ đã qua.
Thuở con còn khóc hò ơ tiếng tù và.
Nằm trên gối mẹ trong mùng vá.
Hò ơ khói ấm xông lên, hò ơ ấm mái nhà.
Có nhiều khi đau nhói ... ở con tim.
Lòng mẹ thương con tựa lai láng biển trời.
Dòng sông dòng suối, núi đồi, đồi núi.
Mẹ sẻ vạt áo may thêm tà lót.
Mà mùi thơm cay sánh tợ hương trầm.
Vì bởi thương con mẹ quên thân mẹ.
Nên khi hết áo mẹ liền vội xé khăn.
Nhớ ngày xưa thân ái biết bao nhiêu.
Mẹ đẹp như tiên và con chưa biết buồn.
Còn đâu ngày xanh của mẹ qua thời gian.
Bây giờ mẹ qua tám mươi rồi.
Xuồng tản cư ghé mấy bến đời.
Khói đốt đồng mờ che xóm cũ.
Và ngày sanh của mẹ ... của mẹ ... ngày xanh ấy ... sớm tàn ... tàn phai.
Nếu chiều hôm cơn gió ... bão đẩy đưa.
Thà rụng bông xanh đừng rơi chiếc vàng.
Thà con mòn mỏi để mẹ được bình an.
Tết này con ngủ bên chân mẹ.
Một cổ thụ già ... bên gốc khô.
Thoáng ngờ trở về thời bú mớm.
Để nghe ... bên thềm ... vẳng tiếng ... ơ ầu ơ.
Con nhìn mẹ ... héo gầy ... dáng khẳng khiu.
Con nhìn mẹ ... lòng con chua xót ... biết bao nhiêu.
Suốt đêm nước mắt tràn bên gối .
Bếp khói khuya buồn, bếp khói khuya buồn, cũng hắt hiu.
Có còn chăng nơi đó dẫu chân xưa.
Lời mẹ ngân nga lời ru con ong bầu.
Đậu đọt mù u con ngủ thiệt lâu.
Hết tết .. ớ ơ ... con về ...nơi chợ cũ.
Bỏ thân cổ thụ ... lại giữa ... mùa đông.
Mẹ ơi ai biết ... ai biết còn ... còn mấy tết ... bao mùa bất.
Còn ngủ bên chân mẹ ... nữa ... không.
Còn ngủ bên chân mẹ ... nữa ... không.

Nguồn: VG
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngủ bên chân mẹ"