Thư Ngỏ gửi các ban ngành chịu trách nhiệm giám sát internet của Chính phủ Việt nam.

Thưa Các Ngài.

Như các Ngài thấy, vnthuquan.net chỉ là một thư viện online vô vụ lợi không chính trị, không đảng phái, không tham gia bất cứ một chính đàn nào. Chúng tôi chỉ lưu giữ sách báo phục vụ cho mọi đối tượng là người Việt nam.

Chúng tôi không chống lại chính quyền Việt nam hiện nay và mai sau.

Nhưng chúng tôi đã bị các ban ngành giám sát internet của Việt nam chặn tường lửa từ năm 2007. làm cho độc giả từ Việt nam không thể truy cập trang WEB.

Đây là một thiệt thòi quá lớn cho chúng tôi và cho các độc giả là người Việt nam. Chúng tôi không nghĩ là đọc sách sẽ làm cho con người việt nam bị lạc hậu hoặc trở lên nguy hiểm đối với chính quyền.

Sau 13 năm đằng đẵng chắc là các ngài cũng nhận ra rằng chúng tôi không hề gây nguy hại cho đất nước Việt nam. Ngược lại, với sự nghiêm túc của mình chúng tôi thực sự muốn giúp đỡ đất nước mình.

Chúng tôi tha thiết đề nghị các ngài xem xét dỡ bỏ tường lửa đối với Vnthuquan.net để trang web có thể đến với bạn đọc ở Việt nam.

Xin chân thành cám ơn.

Hiện có 13830 Tác phẩm, Trang 17 / 692
Sắp xếp theo thời gian gửi lên