Shine

Tình yêu của em

Tình yêu của em
Em giấu tình yêu vào đêm
Đêm thì tối
mắt thường anh đâu nhìn thấy
Đường đi
Em giấu tình vào trong tóc
Tóc em thì dài
Đen mượt
Mà anh kẻ tóc ngắn
Làm sao hiểu được tình em
Tình yêu của anh
Chẳng biết giấu vào đâu
Nên rất tội
Đặt đâu cũng thấy nó thừa
Mà anh biết làm sao cho đủ
Mắt thường em có nhìn thấy
Hỡi em, một kẻ tóc dài?

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình yêu của em"