Đình Thế

XUÂN LẠI VỀ


Mai vàng nở rộ ngoài sân
Em ơi lại một mùa xuân nữa về
Qua rồi đông lạnh tái tê
Qua rồi một thuở bộn bề gian nan
Đêm qua đông thực sự tàn
Hôm nay nắng ấm ngập tràng lòng ta
Xuân về trời đất nở hoa
Tình yêu hạnh phúc vỡ òa trong nhau
ĐT


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "XUÂN LẠI VỀ"